Close
Close
Personlig assistans!

Din assistans anpassad till Dina behov och önskemål! Ditt stöd till vardags och helg!
Hur vill Du ha Din LSS-assistans?

 

Vi jobbar för Ditt högsta möjliga välbefinnande, med assistans anpassad till Dina förutsättningar och utförd på ett sätt som gör att Du känner Dig bekväm med personalens närvaro.

ABA Assistans är Din partner, Din förlängda arm, när det gäller att  rekrytera, utveckla och administrera de personliga assistenter Du som brukare behöver.

ABA Assistans är Ditt bollplank när det gäller att hitta lösningar på de behov och de eventuella problem som uppstår.

 

Personlig assistans

ABA Assistans levererar personlig assistans med förnuft och känsla, med Din situation, Dina behov och Dina möjligheter som utgångspunkt. Du ska känna Dig trygg i Din vardag, och kunna räkna med att den assistans Du har beviljats ger Dig det stöd och de förutsättningar i Din vardag Du behöver.

ABA Assistans bedriver en verksamhet som ger DIG som brukare bästa möjliga vardag, med högsta möjliga välbefinnande, anpassad till Dina förutsättningar och utförd på ett sätt som gör att Du känner Dig bekväm med personalens närvaro. Självklart har Du som brukare även en kontaktperson på företaget, som är den som tillsammans med Dig leder och styr insatsen hos Dig. Du kan som brukare nå oss dygnet runt.

Att bedriva personlig assistans enligt LSS, är ett
förtroendeuppdrag, som kräver empati, lyhördhet,
förståelse och fingertoppskänsla i genomförandet.

En god personkemi mellan brukare och assistent är nödvändigt för att personlig assistans ska fungera bra – i många fall viktigare än både utbildning och annan kompetens. (Det är lättare att ge någon med rätt personkemi kompletterande utbildning för uppdraget, än att skapa rätt personkemi där den saknas)

ABA Assistans månar om att verksamheten bedrivs med den transparens som är nödvändig för brukarens överblick av uppdraget – och för att brukaren ska veta vilket utrymme som finns för personalutbildning, arbetsmiljöinsatser, personalmöten och andra typer av omkostnader förknippade med assistenternas arbetsinsatser. Återkommande redovisning görs med koppling till den budget för uppdraget som görs i samband med att avtal skrivs.

ABA Assistans vill vara brukarens bästa val av anordnare för personlig assistans!

ABA Assistans, personlig assistans lss

Personlig assistans – som vill mer…

ABA Assistans verkar aktivt för att brukare ska kunna få utbildning och/eller arbete, i enlighet med LSS §15, punkt 4. Både genom de systerverksamheter som finns till ABA Assistans, och genom att söka aktivt i det nätverk ABA Assistans har. Detta görs naturligtvis i samverkan med brukaren, och tar hänsyn till brukarens förmåga och möjligheter att studera eller arbeta.Rating: 3,5 out of 5 based on 24 ratings

 

Comments are closed.

För personlig assistans - anpassad till Dig!
Email
Call
RING - om personlig assistans, Hos DIG, för DIG!

013-26 18 28

WordPress SEO

Autoresponder is powered by Plugin Great